შიგთავსზე გადასვლა

Tag: ტრადიცია

“ალისფერი დამღა”ერთგულება და პატივისცემა

ნათანიელ ჰოთორნის რომანი, „ალისფერი დამღა“ მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია  იმდენად, რამდენადაც იგი ამერიკული პურიტანული საზოგადოებისათვის მეტად მტკივნეულ საკითხებს ეხება და  მკაცრ ღირებულებათა სისტემაში, რომლის მიხედვითაც პურიტანები  ცხოვრობდნენ  სიახლე შემოაქვს. რომანში აღწერილი  საზოგადოება […]